Det er meget individuelt, hvordan din leddegigt kommer til udtryk i hverdagen, og hvordan sygdommen påvirker din arbejdsevne og dermed dine muligheder for at være på arbejdsmarkedet.

 

Langt de fleste med leddegigt oplever imidlertid, at de i større eller mindre grad er nødt til at ændre deres dags- og arbejdsrytme på grund af smerter i kroppens led, træthed og stivhed.

 

Nogle er nødt til at ændre deres arbejdstider, fordi smerter og stivhed i leddene forhindrer dem i at møde tidligt på arbejde. Andre vælger at blive omskolet, at få nye arbejdsopgaver eller at gå ned i tid, fordi kroppen ikke længere kan klare en 37 timers uge. Så er der dem, der må forlade arbejdsmarkedet og får tilkendt førtidspension, fordi de ellers risikerer at blive helt invalideret.

 

Uanset hvilken situation du befinder dig i, vil du have stor gavn af at kende de forskellige arbejdsmarkedsregler, der er til for at hjælpe dig med at skabe de bedst mulige rammer for at forene leddegigt og et godt arbejdsliv.

 

Få overblik over de mange muligheder, du har:

Mulighederne for støtte- og særordninger er både for dig, der er nydiagnosticeret, og for dig, der har levet længe med leddegigt.
Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) har assisteret med deres viden og indsigt.

 

Læs om de forskellige ordninger i venstremenuen.

 

Eller download samlet PDF om ordningerne HER.