Hjælpemidler kan lette din hverdag
De fleste med leddegigt har stor gavn af det brede udvalg af hjælpemidler, der findes i dag. Hjælpemidler er en praktisk hjælp i hverdagen, der kan være med til at kompensere for en begrænset bevægelighed i leddene, hvis du har stive eller hævede led. Desuden kan de være en hjælp, hvis du har smerter, der vanskeliggør dine daglige aktiviteter.

Der findes hjælpemidler til næsten alt, deriblandt kan nævnes:

  • Hjælpemidler til husholdning
  • Kørestole
  • Ganghjælpemidler
  • Ryg- og sædepuder
  • Kontorstole med specielle funktioner
  • Hvilestole med specielle funktioner
  • Hjælpemidler til bad, toilet og personlig hygiejne
  • Løftehjælpemidler
  • Kommunikationshjælpemidler

  

Søg personlig hjælp og vejledning

I denne sektion kan du læse mere om de overordnede rammer for tildeling af hjælpemidler samt finde råd og vejledning fra en socialrådgiver om, hvordan du selv kan være med til at sikre, at du får stillet de rigtige hjælpemidler til rådighed. 
  
Brugen og effekten af hjælpemidler er meget individuel. Derfor bør du altid sætte tid af til at søge personlig hjælp og vejledning hos f.eks. ergoterapeuten på det sygehus, hvor du er i behandling. Du kan også kontakte ergoterapeuten, sagsbehandleren eller socialrådgiveren i din kommune. Det er vigtigt, at du spørger efter en person, der hjælper borgere med bevilling af hjælpemidler.

Uanset hvor du henvender dig, skal du vide, at den økonomiske bevilling til varige hjælpemidler kommer fra kommunen.