Denne portal har til formål at hjælpe dig, som har leddegigt og dine pårørende til et bedre og lettere liv med sygdommen.

Målet med Leddegigtportalen.dk er at samle viden om leddegigt ét sted. Derfor kan du både finde information om de fysiske og de psykiske faktorer, der omgiver sygdommen. F.eks. kan du læse mere om selve sygdommen og dens behandling, om hjælpemidler, om motion og øvelser, om sex og samliv samt om, hvordan du kan søge førtidspension og meget mere.

Indholdet på Leddegigtportalen.dk er udviklet i samarbejde med en række specialister samt  personer med leddegigt og deres pårørende med henblik på at sikre, at al information på hjemmesiden er saglig, uafhængig og veldokumenteret. Alle fagfolk, som medvirker i vedligeholdelsen og udviklingen af hjemmesiden, bliver honoreret efter gældende retningslinier. Portalen er initieret og drives af Roche a/s, der ikke har haft indflydelse på indholdet.

For alle dele af portalen gælder det dog, at indholdet er tænkt som en indledende og oplysende guide til udvalgte temaer. Således opfordres alle brugere naturligvis til at drøfte egne forhold med de specialister, som de kommer i kontakt med i forbindelse med, eller i forlængelse af, deres behandling.      

God fornøjelse med Leddegigtportalen.