”Det handler om det enkelte menneske”

Susanne Wiedemann artikel

 

Læs historien som pdf HER (åbner i et nyt vindue)

 

Mit arbejde handler om at finde ud af, hvordan patienten og de pårørende bedst muligt kan støttes i livet med leddegigt. Hjælpe med at skabe overblik over de støttemuligheder, der kan være, i de perioder i ens liv, hvor der er behov for der. Det er min erfaring, at livet ændres, når en i familien rammes af leddegigt. Det ændrer på mange ting. Man må som pårørende derfor tænke over og få talt om, hvad der er vigtigt for en selv, familien og mennesket med leddegigt og få sat de ting i fokus, blandt andet med hjælp og støtte fra det offentlige system. I særligt vanskelige situationer kan der f.eks. være mulighed for praktisk hjælp. Den, som har leddegigten, og den pårørende kan få tilskud til psykologhjælp, hvis der er brug for det. Og der kan etableres hjælpeordninger, for at sikre, at den der har leddegigt kan blive i arbejde. For socialrådgiveren handler det om at finde frem til hvilken hjælp og kommunal støtte, der er relevant og skaber værdi for det enkelte menneske.

 

De pårørende er med til at finde løsninger
Det vigtigste er at finde løsninger, der virker, og som har en værdi for den med leddegigt og de pårørende. Hver eneste familie har forskellige behov, men ved at vurdere den enkelte situation kan man finde frem til den hjælpeordning, som støtter familien bedst muligt. Man er nødt til at have den individuelle tilgang. Man laver en individuel vurdering og løsning hver gang. Derfor er det rigtig godt, hvis de pårørende er med i processen og byder ind med løsningsforslag og ønsker. Derudover oplever jeg generelt, at det kan være en stor støtte for den gigtramte at have en pårørende med til samtalerne med kommunen for at kunne
forstå det komplicerede system, der findes i de offentlige støtteordninger. Samtidig er det rart at have et andet menneske at drøfte de ting med, der sker, og som nogle gange kan være vanskelige at forstå.

 

Socialrådgiverens gode råd

  • Ærlighed er det vigtigste. På den måde finder man ud af, hvilke ting man hver især synes er vigtige, og som betyder noget

  • Det er vigtigt at få skabt et godt samarbejde mellem dig, din pårørende med leddegigt, kommunen og visitatorerne. På den måde skabes de bedste løsninger

  • Som pårørende til en med leddegigt kan du ved din egen læge få en henvisning til psykologkonsultationer, hvor 60 % af honoraret gives som tilskud. Kravene er, at diagnosen, eller en markant forværring af sygdommen, er sket inden for de seneste seks måneder. Der kan maksimalt gives tilskud til 12 samtaler

  • Spørg visitatorerne, hvilke muligheder for støtte der er i den kommune, du bor i. Der kan være store forskelle på kommunernes tilbud, bl.a. fordi de vælger at anvende de såkaldte satspuljemidler forskelligt (satspuljemidler er midler, der er afsat på finansloven til bl.a. social- og sundhedsområdet. Kommunerne kan søge om støtte fra puljen til kommunale tiltag. Derfor er tilbuddene i kommunerne forskellige). Visitatorerne har overblik og viden om mulighederne i den enkelte kommune

  • Hvis der i en kortere periode opstår et behov for pleje af den leddegigtramte, og hvis begge parter ønsker det, kan den pårørende få pasningsorlov. Ifølge Serviceloven §118 kan en pårørende passe den syge i hjemmet på fuld tid som et alternativ til indlæggelse eller ophold på et plejehjem. Det er kommunen, der afgør,om muligheden er til stede

  • Den bedste pårørende er en, som er åben, lydhør og villig til at samarbejde. Men det er også vigtigt, at den gigtramte og den pårørende gør sig klart, hvad man har brug for. På den måde bliver hjælpen bedst

 

Susanne Weidemann er socialrådgiver og har siden 1979 arbejdet som hospitalssocialrådgiver. I mange år var Susanne særligt tilknyttet reumatologisk afdeling, hvor hun rådgav patienter med reumatologiske sygdomme, blandt andet leddegigt, og deres pårørende. Derudover har hun undervist patienter og pårørende på OUHs gigtskoler samt fagpersoner rundt om i landet.

 

Find andre eksperters gode råd eller erfaringer fra andre pårørende i menubaren til venstre. Du kan også downloade en guide til pårørende her.